Væsentlige ændringer nævnes her foruden i andre relevante punkter.

Hold øje med dette punkt !
Der er vedtaget en ændringslov til årsregnskabsloven m.fl. den 27. december 2018.
Loven kan ses ved at klikke HER

Punkter af særlig relevans for bogen er nævnt på to pdf-sider, som kan ses ved at klikke HER.