Publikationsliste, uddrag:

1) “Entreprenøren og foretageren i økonomisk teori” Nationaløkonomisk Tidsskrift, vol. 126.1, 1988 Artiklen er tildelt Zeuthenprisen

2)“The Cooperative Banking Group in the Federal Republic of Germany: Aspects of Institutional Change. Comment” Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 146, no. 1, 1990

3) “The Entrepreneur in Economic Theory. An Example of the Development and Influence of a Concept” History of European Ideas, vol. 13, 1991

4)“Jens Marcus-Møller: ‘Det er ganske vist! - Kritisk analyse af Nordisk Fjer’. Boganmeldelse” Økonomi & Politik, nr. 3, 1991

5)Entrerenører, markeder og hierarkier. Licentiatafhandling, Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. 1992 Findes som pdf fil HER

6)Årsregnskab og regnskabsanalyse.G E C Gads Forlag. 1993 (2. udgave 1994)

7)Centrale dele af den beskrivende økonomi Oktober 1997 på GadJura

8)“Pligten til at give overtagelsestilbud” Revision & Regnskabsvæsen, vol. 67, nr. 2., februar 1998

9)“Den engelske neoklassiker Alfred Marshall (1842-1924)” Artikel til Den Store Danske Encyklopædi Bind 12.

10)“Charles P. Kindleberger: ‘Economic Laws and Economic History’. Review" The European Legacy, MIT Press. april 1998

11)“David Ricardo: Notes on Malthus’s ’Measure of Value’. Review” Artikel i The European Legacy, Vol. 5. No. 4. oktober 2000

12)”Fortegnelse over H. Winding Pedersens skrifter” Nationaløkonomisk Tidsskrift. Vol. 139.1. juni 2001

13)Årsrapport og virksomhedsanalyse. Forlaget Thomson/GadJura. København 2001 (Sammen med Kristian Hjulsager), 6. udgave 2012

14)”The Use of Metaphors and Principles from Biology in Economics” Journal of Interdisciplinary Economics, Vol. 12.No.4. 2001

15)“Mary Poovey: A History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society. Review” The European Legacy, Vol. 8. No. 3. juni 2003

16)“Den systematiske katalog i samfundsvidenskab ved Det Kongelige Bibliotek” Fund og forskning i Det Kongelige Bibliotek, Bind 43. 2004

17)Finansielle markeder, udenrigshandel og den offentlige sektor Forlaget Thomson/GadJura. København 2004 (Sammen med Kristian Hjulsager og Aksel Tarras Madsen)

18)Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Skov & Landskab, Københavns Universitet. København 2008 (Sammen med Susanne Guldager og Christian Philip Kjøller)

19)Entrepreneurial Barriers to Strategy KIE Conference Books 2013. Best Paper Award Clic here, go to page 126

20)"Entrepreneurial Obstacles to Growth" International Journal of Knowledge, Innovation and Entrepreneurship, Vol. 3. April 2015

21)“Beskrivelser af revision i danske leksika og deres forfattere” Revision & Regnskabsvæsen, Nr. 1. Januar 2016