-------------------

Min licentiat (ph.d.) afhandling fra 1992 er på 318 sider; den har titlen:

ENTREPRENØRER, MARKEDER OG HIERARKIER

Skitsen til afhandlingen blev udarbejdet under mit arbejde som research associate hos professor Oliver E. Williamson, University of California, Berkeley, som i 2009 er tildelt nobelprisen bl.a.for sit arbejde med samspillet mellem institionerne marked og hierarki. En af hans teser er, at økonomisk teori mangler en teori om organisationer.

Se nærmere ved at klikke HER

Licentiatafhandlingen er et af de første bidrag på dansk om entreprenørfunktionen i en markedsøkonomi; den har været anvendt som lærebog.
Afhandlingen kan købes på Studievejledningen, Økonomisk Institut for ca 60 kr;

Nedenfor er afhandlingen frit tilgængelig som pdf - filer.
Med Windows og Internet Explorer/Edge (dansk tekst) går download hurtigst, hvis du højreklikker og derefter vælger "Gem destination som".


Forside

Indholdsfortegnelse

Formål og disposition

I Entreprenørbegrebets historie

II Markedsprocessen

III Hierarkier

IV Evolution og biologi

V Bidrag til entreprenørbegrebets udvikling

VI Hierarkiers vækst

VII Strategiske barrierer

VIII Finansielle barrierer

Sammenfatning

Appendiks: Empirisk konfrontation (uddrag)

Centrale Begreber

Forfatter og emneindeks

Summary in English